Echografie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND (MSU)


Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een fysiotherapiepraktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in het klachtenbeeld van de patiënt. Hierdoor kan er mogelijk sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. Het gebruik van echodiagnostiek kan ook gebruikt worden om mogelijke afwijkingen uit te sluiten waardoor er op een ander gebied gezocht moet worden naar de problematiek van de patiënt.


WAT IS ECHOGRAFIE..lees hier meer